بیوگرافی کامل حكيم عمر خيام بیوگرافی کامل حكيم عمر خيام

 

حکیم عمر خیام اگرچه بیشتر به عنوان شاعری رباعی سرا شهره گشته است ولی وی در واقع فیلسوف و ریاضیدانی بزرگ بود که در طول عمر دراز خویش کشفیات مهمی در ریاضیات و نجـــوم انجام داد. زندگی حکیم همچون عقاید و اندیشه های ژرف و پوینده او در هالهای از ابهام فرو رفته است و افســانه هایی که به این دانشمند بزرگ نسبت داده اند حقایق و زندگی او را تا حدودی با داستانهایی غیر واقعــی درآمیخته است. تاریخ زندگی حکیم معلوم نیست ولی بنابر شواهد امر خیام در سال ۴۳۹ ه.ق در نیشابور، شهـری که به آن عشق میورزید و بخش مهمی از ایام عمرش را در آن گذارند، به دنیا آمده است.

 

 

دانلود/ادامه مطلب